spot_img
spot_img
ΑρχικήΔικαιοσύνηΟΔΥΕ: σχετικά με το αίτημα αποσπάσεως υπαλλήλων στο Εφετείο Θράκης

ΟΔΥΕ: σχετικά με το αίτημα αποσπάσεως υπαλλήλων στο Εφετείο Θράκης

spot_img

ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εφετείου Θράκης

Κοινοποίηση προς:
1) Αξιότιμο Υπουργό Δικαιοσύνης κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα
2) Αξιότιμο Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ.Δημήτριο Κράνη
3) Προς την κ. Πρόεδρο Εφετών – Διευθύνουσα το Εφετείο Θράκης
4) Όλους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών – μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε. και τους Δικαστικούς Υπαλλήλου (φυσικά μέλη)

Αξιότιμε κ.Πρόεδρε,

Την Δευτέρα 20/1/2020, συζητείται ενώπιον του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου Θράκης του οποίου Προεδρεύετε, ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης(βλέπε το με αρ.πρωτ.69448/26-11-2019/έγγραφο του Τμήματος Λειτουργίας Γραμματείας Δικαστηρίων & Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών Υπαλλήλων), που αφορά το αίτημα απόσπασης υπαλλήλων στο Εφετείο Θράκης, από τις υπόλοιπες Δικαστικές Υπηρεσίες της Εφετειακής σας Περιφέρειας.

Επειδή παρόμοια τακτική είχε ακολουθηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν από μέρους του Εφετείου Θράκης και μάλιστα κατά το έτος 2018, είχε συναντήσει την καθολική αντίδραση των Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων της Εφετειακής σας Περιφέρειας(βλ.σχετικά το από 1/11/2018 Κοινό Υπόμνημα των Συλλόγων Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Ορεστιάδας), θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωσή μας, ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, να προασπίσουμε τα εργασιακά, συνδικαλιστικά και κυρίως τα ατομικά δικαιώματα των συναδέλφων που υπηρετούν στις Δικαστικές Υπηρεσίες της Εφετειακής σας Περιφέρειας και καλούνται, μέσω της όποιας απόσπασης, να υποστούν τις συνέπειες, οι οποίες αφορούν, τόσο την εργασιακή τους σταθερότητα, όσο και την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, δεδομένου ότι μια ενδεχόμενη απόσπαση, θα επιφέρει, αφενός μεν δυσβάσταχτες συνέπειες στον οικογενειακό προϋπολογισμό του υπαλλήλου που θα αποσπασθεί, καθώς σύμφωνα με την υποπαράγραφο Δ.9 του Ν. 4336/2015: «δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας» κεφάλαιο Α΄ άρθρο 1: «δεν υφίσταται δυνατότητα αποζημίωσης για τις δαπάνες μετακίνησης στις οποίες θα υποβληθεί ο αποσπασμένος», αφετέρου δε θέτει σε διαρκή κίνδυνο την ίδια τη ζωή τους, αφού θα αναγκάζονται να διανύουν αρκετά χιλιόμετρα, είτε καθημερινά, είτε συχνά μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να μετακινούνται από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην υπηρεσία σας.
Επιπλέον, επί της ουσίας του αιτήματος απόσπασης, θεωρούμε, ότι διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των υπολοίπων Δικαστικών Υπηρεσιών της Εφετειακής σας Περιφέρειας, αφού οι περισσότερες των υπηρεσιών από τις οποίες θα αναζητήσετε τους προς απόσπαση υπαλλήλους «λειτουργούν οριακά» σε ανθρώπινο δυναμικό και η έλλειψη ακόμα και ενός υπαλλήλου απ΄ αυτές θα τους δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Εξάλλου μέχρι πρότινος οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις Γραμματέων στο Εφετείο Θράκης ήταν δώδεκα (12) και μόλις το 2019, σύμφωνα με την απόφαση με αρ.πρωτ.:885οικ. /25-1-2019 / ΑΔΑ: ΩΡΑΡΩ-Θ7Ψ του Υπουργού Δικαιοσύνης, έγιναν 21, ενώ οι υπηρετούντες σήμερα σ΄ αυτές Γραμματείς είναι (13), δηλαδή αριθμός μεγαλύτερος από αυτόν των οργανικών θέσεων που υφίσταντο μέχρι και το έτος 2018. Επίσης σε όλες υπόλοιπες Δικαστικές Υπηρεσίες της Εφετειακής σας Περιφέρειας, υφίστανται οργανικά κενά, σε πολλές μάλιστα απ΄ αυτές είναι χρόνια και δύσκολα αναπληρούμενα, λόγω του δυσπρόσιτου και παραμεθόριου χαρακτήρα τους. Και σε κάθε περίπτωση, η τελευταία ανακατανομή των οργανικών θέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων, που έγινε το έτος 2019, δεν αποφασίστηκε στη λογική της ενδυνάμωσης κάποιων υπηρεσιών και την αντίστοιχη αποδυνάμωση άλλων, μέσω αποσπάσεων, αλλά με σκοπό οι θέσεις αυτές να καλυφθούν με διορισμούς μονίμων Δικαστικών Υπαλλήλων, που αποτελεί και την αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας, προκειμένου να απονέμεται χωρίς προβλήματα η Δικαιοσύνη.
Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι το Υπηρεσιακό συμβούλιο του οποίου Προεδρεύετε, δεν θα προβεί σε απόσπαση υπαλλήλου ή υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες της Εφετειακής σας Περιφέρειας προς το Εφετείο, αλλά θα πρέπει άμεσα να δώσει λύση στο τυχόν υφιστάμενο πρόβλημα τόσο του δικού σας, όσο και των υπολοίπων Εφετείων της Επικράτειας, ο ίδιος ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης, με τον τρόπο που δρομολόγησε λύση σε παρόμοιο πρόβλημα των Δικαστικών Υπηρεσιών της Αττικής (Εφετείο Αθήνας, Πρωτοδικείο Αθήνας και Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας), δηλαδή με κάλυψη κενών οργανικών θέσεων από τον πίνακα επιτυχόντων Γραμματέων ΔΕ της προκήρυξης 8Κ/2017.Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε η δράση και του συνδικαλιστικού μας οργάνου και αυτό προτιθέμεθα να πράξομε και για τις υπόλοιπες Εφετειακές Δικαστικές Υπηρεσίες. Ζητούμε δε γι΄ αυτό και την δική σας συνδρομή και στήριξη για τον σκοπό αυτό.

spot_img

Lawjobs