Ο.Ε.Κ.: Πρόγραμμα Επιδότησης Ενοικίου

0

Ύστερα από συνεννόηση με το υπουργείο Εσωτερικών, ο Οργανισμός
Εργατικής Κατοικίας ανακοίνωσε ότι παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 16
Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους του Οργανισμού
για το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, που διεκπεραιώνεται πανελλαδικά
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα ΚΕΠ όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες προσκομίζοντας τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου του
τρέχοντος έτους και αφορά ενοίκια που καταβλήθηκαν το έτος 2007. Για
τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το έτος 2008 οι δικαιούχοι θα κληθούν να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με βάση το νέο πρόγραμμα που θα
ανακοινωθεί από τον ΟΕΚ μέσα στο 2009.

Σχόλια