Οι θέσεις της Ένωσης Δικαστών στην Επιτροπή ΔΔ και Δικαιοσύνης της Βουλής

0

 

Στη συνεδρίαση της 19/7/2016 της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, συμμετείχε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Νικόλαο Σαλάτα, Χαράλαμπο Σεβαστίδη, Δημήτριο Φούκα και Ακριβή Ερμίδου, οι οποίοι  και ανέπτυξαν τις απόψεις της σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών, κ.λ.π.»

Στο συγκεκριμένο ν/σ εκτός των θεμάτων που αφορούν στην κύρωση της Συνθήκης για το κυβερνοέγκλημα ρυθμίζονται επίσης: θέματα της ΕΣΔΙ, θέματα εκλογών για τη ανάδειξη προέδρου και μελών διεύθυνσης δικαστηρίων και εισαγγελιών, καθώς και θέματα ειδικών λόγων εξάλειψης του αξιοποίνου και παύσης της ποινικής δίωξης για πταίσματα και πλημμελήματα.

Παράλληλα κατατέθηκε εκ μέρους της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων το ακόλουθο υπόμνημα [link]
 

 

Σχόλια