Οι αλλαγές που προβλέπονται με τον νέο Κώδικα Δικηγόρων

0

Διαρθρωτικές αλλαγές στην παροχή νομικών υπηρεσιών και στον τρόπο άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, προωθεί η κυβέρνηση, μέσω του νέου Κώδικα περί Δικηγόρων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», επίκεντρο των επικείμενων αλλαγών θα αποτελέσει η κατάργηση των προκαθορισμένων – νόμιμων αμοιβών, καθώς οι δικηγορικές αμοιβές θα ορίζονται εφεξής ελεύθερα, με γραπτή συμφωνία μεταξύ δικηγόρου και πελάτη και θα αφορούν είτε στο σύνολο της διεξαγωγής  μιας δίκης είτε σε επιμέρους νομικές ενέργειες, δικαστικές ή εξώδικες. Σε περίπτωση διαφωνίας ή μη κατάρτισης γραπτής συμφωνίας, θα προβλέπεται μια ελάχιστη αμοιβή, αναλόγως του αντικειμένου της δίκης.

Σημαντική επίσης είναι η  πρόβλεψη για δυνατότητα ίδρυσης δικηγορικών εταιρειών με παραρτήματα, τόσο στην ελληνική επικράτεια, όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται το κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τη  διαφήμιση του δικηγορικού επαγγέλματος και της παροχής νομικών υπηρεσιών εν γένει με τη δυνατότητα  διατήρησης ιστοσελίδας και διαφήμισης. Θα υπάρχει ωστόσο διάταξη, η οποία θα απαγορεύει στους δικηγόρους να προβαίνουν σε δηλώσεις, ή να παραχωρούν συνεντεύξεις, σχετικά με υποθέσεις τους, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Αλλαγές επέρχονται και στη διαδικασία εξετάσεων για τη λήψη άδειας ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος, καθώς εφεξής, προκειμένου ο υποψήφιος να λάβει τη δικηγορική άδεια, θα πρέπει να λάβει μέρος σε πανελλαδικές εξετάσεις που θα γίνονται από επιτροπή καθηγητών νομικών σχολών από όλη την επικράτεια, ενώ καταργούνται οι εξετάσεις σε κάθε επιμέρους Δικηγορικό Σύλλογο.

Επιπλέον, αλλάζει και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη διοικήσεων στους Δικηγορικούς Συλλόγους, καθώς καταργούνται τα παραταξιακά ψηφοδέλτια και προβλέπεται ότι για Συλλόγους μέχρι 1.000 μέλη το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο, ενώ η θητεία των διοικήσεων που θα εκλέγονται, θα είναι τετραετής, αντί για τριετής που είναι σήμερα.

Επίσης επέρχεται αυστηροποίηση του πλαισίου πειθαρχικών ποινών, με επέκταση της μέγιστης διάρκειας της ποινής της προσωρινής παύσης στα δύο έτη ( αντί για έξι μήνες που είναι σήμερα). Τέλος, στο νέο Κώδικα γίνεται αναφορά και στον πολυσυζητημένο θεσμό της διαμεσολάβησης, με πρόβλεψη του υποχρεωτικού του χαρακτήρα και προσδιορισμό του ρόλου του δικηγόρου κατά τη σχετική διαδικασία, ο οποίος πρόκειται να έχει ιδιαίτερα αυξημένη βαρύτητα.

Να σημειωθεί, ότι η νέα ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει θέσει το ζήτημα της σύνταξης του νέου δικηγορικού κώδικα εντός των άμεσων προτεραιοτήτων της, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Χ. Αθανασίου, αναμένεται να καλέσει τους Δικηγορικούς Συλλόγους σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να τους ενημερώσει και να τους πείσει για την αναγκαιότητα των ως άνω διαρθρωτικών αλλαγών.