Οι αλλαγές του πολυνομοσχεδίου για τη Δικαιοσύνη

0

Τον τελευταίο καιρό επικρατεί μια έκρυθμη κατάσταση στο χώρο της δικαιοσύνης καθώς τόσο οι δικηγόροι με τις πολυήμερες αποχές όσο και οι δικαστικοί λειτουργοί με τις πρωτοφανείς κινητοποιήσεις τους, αντιδρούν στις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου που θα επιφέρουν δραματικές αλλαγές στο νομικό κόσμο.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πολυνομοσχέδιο [PDF], το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αναμένεται εισαχθεί την Τετάρτη στην Ολομέλεια για εξέταση και ψήφιση οι εκπρόσωποι του δικηγορικού και δικαστικού κλάδου επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό με σαρωτικές αλλαγές στα μισθολογικά τους δεδομένα καθώς και στην άσκηση των καθηκόντων τους

  Πιο συγκεκριμένα, καθορίζονται νέοι συντελεστές για τον υπολογισμό των μηνιαίων βασικών αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι παρά τις έντονες αντιδράσεις δεν μπόρεσαν να αποφύγουν τις μισθολογικές περικοπές ενώ ανάλογες αλλαγές παρατηρούνται και στα μισθολογικά στοιχεία που αφορούν τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  Ακόμα, περιορίζονται τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι δικαστές και τα οποία δικαιολογούνται από τις ειδικές συνθήκες άσκησης των καθηκόντων τους καθώς και από τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται για την διεκπεραίωση των υποθέσεων (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου κ.α.). Ακόμα, στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται σειρά ρυθμίσεων για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 

Ειδικότερα, τροποποιείται ο Ποινικός Κώδικας και επέρχονται μεταβολές στo άρθρο 82 που αναφέρεται στη μετατροπή των ποινών φυλάκισης, στα ποσά των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, καθώς και στα ποσά που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών, τα οποία προσαυξάνονται κατά 110% ενώ αλλαγές προβλέπονται και στη διάταξη που αφορά την ποινή της παροχής κοινωφελούς εργασίας.

  Ακόμα, το δικαστικό ένσημο καθορίζεται πλέον σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις επί της αξίας του αντικειμένου του δικογράφου που υποβάλλεται, εφόσον το αιτούμενο ποσό ξεπερνά τα 200 ευρώ.
  Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχετική παράγραφος του πολυνομοσχεδίου που αναφέρεται στην παράσταση των δικηγόρων στα συμβόλαια καθώς πρόκειται για ένα θέμα που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο δικηγορικό κλάδο. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι για τη σύνταξη εγγράφου ενώπιον συμβολαιογράφου, με αντικείμενο την από επαχθή αιτία σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση, τροποποίηση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα (εκτός από εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης) είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου μόνο για τον αποκτώντα το σχετικό δικαίωμα και εφόσον οι συμβάσεις αυτές έχουν συνολικό αντικείμενο αξίας άνω των 80.000 ευρώ. Σε κάθε  περίπτωση, από 1.1.2014 η παράσταση δικηγόρου θα είναι προαιρετική για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Αντίθετα, στις περιπτώσεις της σύμβασης διανομής ή ανταλλαγής και για τις συμβάσεις εκ χαριστικής αιτίας δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.
  Επίσης, ορίζεται ότι ο δικηγόρος με έμμισθη εντολή υπηρεσίας θα αμείβεται με πάγια μηνιαία αμοιβή που θα καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία με τον εντολέα του ενώ η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων δεν μπορεί να είναι κατώτερη του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου νόμιμου μισθού υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα.
 

Tέλος, τροποποιείται και η διάταξη του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που αφορά την προθεσμία άσκησης των φορολογικών και τελωνειακών προσφυγών. Η προθεσμία ορίζεται πλέον σε 30 ημέρες ενώ όταν αυτή ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών ή από τα όργανα στα οποία έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα αυτή με απόφασή του, η προθεσμία είναι 90 ημέρες από την έκδοση ή την κατά το νόμο δημοσίευση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια