Ταμείο Νομικών: Ασφαλιστικές Εισφορές 2015

0

Ανακοινώθηκαν από το Ταμείο Νομικών οι ασφαλιστικές εισφορές των ∆ικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, ∆ικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων για το έτος 2015.

Eισφορές Άμισθων Ασφαλισμένων για το 2015

 

 

Μητέρες ασφαλισμένες

 

 

Σχόλια