Οι «σοφοί» παρέδωσαν τις προτάσεις τους στο Υπουργείο Παιδείας

0

Η Επιτροπή των οκτώ ακαδημαϊκών παρέδωσε στο Υπουργείο Παιδείας το τελικό της πόρισμα για τις αλλαγές στην Παιδεία. Μεταξύ άλλων, προτείνει παράταση του χρόνου σπουδών κατά 50%, μετάθεση της αρμοδιότητας του ασύλου στο πρυτανικό συμβούλιο και μειωμένη συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία ανάδειξης των πρυτανικών αρχών.

Στην τελική τους πρόταση οι «σοφοί» προτείνουν παράταση της διάρκειας φοίητησης κατά 50% επί του ελάχιστου χρόνου για όλες τις σχολές των ΑΕΙ. Έτσι, στα Νομικά Τμήματα η φοίτηση θα είναι 4+2 χρόνια και στα Ιατρικά 6+3. Το μέτρο αφορά τους πρωτοετείς, ενώ προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για τους εν ενεργεία φοιτητές.

Σχετικά με τις πρυτανικές εκλογές, η τελική πρόταση που θα τεθεί υπόψη του υπουργείου Παιδείας προβλέπει διατήρηση του επιπέδου συμμετοχής των φοιτητών στο 80% επί του συνόλου των μελών των ΔΕΠ, αλλά με αναγωγή στο σύνολο των ψηφισάντων καθηγητών. Ωστόσο, η συμμετοχή των φοιτητών θα εξαρτάται από την προσέλευση των καθηγητών στις κάλπες, κατά συνέπεια προκύπτει μείωση του ποσοστού που τους αναλογεί.

Για το άσυλο προτείνεται μετατόπιση αρμοδιοτήτων στις περιπτώσεις που κρίνεται η άρση του ασύλου στο Πρυτανικό Συμβούλιο (σήμερα κρίνεται από την Επιτροπή Ασύλου). Παράλληλα, προτείνεται η απόφαση να λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 επί των μελών.

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει καθιέρωση ορίου στον αριθμό φοιτητών ανά αίθουσα διδασκαλίας. Στην πρότασή τους υιοθετούν το αγγλοσαξωνικό μοντέλο με ανώτερο αριθμό φοιτητών τους 80.

Σχόλια