Οι εισφορές για τους δικηγόρους από 1-1-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου

0

 

Με βάση μια πρώτη επεξεργασία των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου οι εισφορές για τους δικηγόρους διαμορφώνονται από την 1-1-2017 ως εξής :
-Εισφορά για κύρια σύνταξη (υπέρ ΕΦΚΑ) 20% επί του εισοδήματος από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
-Εισφορά για επικουρική σύνταξη 7,5% επί του εισοδήματος από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
-Εισφορά για υγειονομική περίθαλψη 6,95% επί του εισοδήματος από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
-Εκκρεμεί ο καθορισμός εισφοράς για το εφάπαξ.
*Για τις εν λόγω εισφορές και μόνο για την κύρια σύνταξη (υπέρ ΕΦΚΑ) παρακρατείται ποσό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική «πράξη» (δεν διευκρινίζεται περαιτέρω) ή παράσταση. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί αφαιρούνται από την εισφορά ασφαλισμένου. Δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί τι θα συμβεί με την παρακράτηση 9% που αποδίδει ο ΔΣΑ στο Ταμείο Νομικών και πώς αυτή θα προσαρμοστεί.
Παραδείγματα

–      Δικηγόρος με εισόδημα ετήσιο 0 € και από την 1η μέρα εγγραφής του στον οικείο σύλλογο θα κληθεί να καταβάλει 2.457,68 € ετήσιες εισφορές.

–      Δικηγόρος με εισόδημα ετήσιο 5.000 € θα κληθεί να καταβάλει 2.457,68 € ετήσιες εισφορές.

–      Δικηγόρος με εισόδημα ετήσιο 10.000 € θα κληθεί να καταβάλει 3.495 € ετήσιες εισφορές.

–      Δικηγόρος με εισόδημα ετήσιο 15.000 € θα κληθεί να καταβάλει 5.242,5 €.

–      Δικηγόρος με εισόδημα ετήσιο 20.000 € θα κληθεί να καταβάλει 6.990 €.

–      Δικηγόρος με εισόδημα ετήσιο 30.000 € θα κληθεί να καταβάλει 10.485 €.

–      Δικηγόρος με εισόδημα ετήσιο 50.000 € θα κληθεί να καταβάλει 17.475 €.

–      Δικηγόρος με εισόδημα ετήσιο 70.000 € και άνω θα κληθεί να καταβάλει 24.576 € (ανώτατο πλαφόν).

Επιπρόσθετα καταργούνται από την 1-7-2016 τα ένσημα υπέρ των ΦΚΑ ενώ ο ΕΦΚΑ θα εισπράττει και τα 120 € υπέρ ΟΑΕΔ. Τέλος από την 1-1-2017 καταργούνται οι ειδικές κατηγορίες μειωμένων εισφορών λόγω πρώτης 5ετίας υπαγωγής στην ασφάλιση.
 
Διονύσης Ρίζος
Δικηγόρος
Ειδικός σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης

Σχόλια