Παρουσιάσεις επί των πρόσφατων τροποποιήσεων του ΚΠολΔ [Docs]

0

 

Οι Εισηγήσεις του πρόσφατου συνεδρίου της ΕΔΕ με θέμα «Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Παρουσίαση – Κριτική προσέγγιση», έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και μπορείτε να τις δείτε εδώ [Link Παρουσιάσεων]

Οι παρουσιάσεις που περιέχονται είναι οι ακόλουθες:

1) Πέτρος Αλικάκος, Πρωτοδίκης, Δρ. Ν. “Τροποποιήσεις των γενικών διατάξεων του ΚΠολΔ (άρθρα 1 – 225 ΚΠολΔ)”

2) Γρηγόριος Κομπολίτης, Ειρηνοδίκης, “Τροποποιηθείσες διατάξεις που αφορούν ειδικά την ενώπιον του Ειρηνοδικείου διαδικασία

3) Σπυρίδων Γεωργουλέας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, “Η δίκη ενώπιον των πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων κατά την τακτική διαδικασία: Νομοτεχνικά ζητήματα – Πρακτικά προβλήματα εφαρμογής – Προτεινόμενες λύσεις”

4) Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, “Ένδικα μέσα – Ειδικές διαδικασίες – Αναγκαστική εκτέλεση (γενικό μέρος)

Σχόλια