Οι επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση ταμειακών μηχανών

0

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1002/31.12.2014 της ΓΓΔΕ, καθορίζονται οι κατηγορίες επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, καθώς και οι περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών, μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.
 

Αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου:
 

Σχόλια