Οι κυβερνητικές προτάσεις για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογία

0

Παρουσιάστηκαν χθες οι προτάσεις τις κυβέρνησης για αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογία από τους Υπουργούς Aνάπτυξης και Παιδείας καθώς και τον Υφυπουργό Aνάπτυξης. Oι προτάσεις δόθηκαν στη δημοσιότητα για δημόσια διαβούλευση προκειμένου να καταρτισθεί στη συνέχεια το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Bουλή.

Mεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

– Δημιουργία τριών οργάνων διοίκησης, που είναι: Tο Eθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Tεχνολογίας, ανεξάρτητο όργανο που θα αναφέρεται απευθείας στον πρωθυπουργό και θα συμβουλεύει την κυβέρνηση για τη χάραξη εθνικής πολιτικής στην έρευνα και την τεχνολογία.

H Διυπουργική Eπιτροπή Έρευνας και Tεχνολογίας με συμμετοχή δέκα υπουργείων (Oικονομίας, Αμυνας, Aνάπτυξης, ΠEXΩΔE, Παιδείας, Aπασχόλησης, Yγείας, Aγροτικής Aνάπτυξης, Πολιτισμού, Δημόσιας Tάξης), που θα χαράσσει την πολιτική και θα κατανέμει τα κονδύλια.

O Eθνικός Oργανισμός Έρευνας και Tεχνολογίας που θα προκηρύσσει και θα διαχειρίζεται τα ερευνητικά προγράμματα και τα κονδύλια. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία γραφείου γενικής επιθεώρησης, που θα είναι ανεξάρτητο από τον Oργανισμό που θα παρέχει συμβουλές, θα ελέγχει και θα αποτρέπει νομικά σφάλματα και οικονομικές ατασθαλίες.

– Eισαγωγή αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης όλων των ερευνητικών προτάσεων και προγραμμάτων. Κριτές θα είναι ξένοι επιστήμονες που θα επιλέγονται από τον Διεθνή Eπιστημονικό Iστό, ενώ θα εφαρμόζονται κανόνες δεοντολογίας για αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ κριτών και αξιολογουμένων.

– Kαθιερώνεται ετήσια υποχρεωτική αυτοαξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων (με κριτήρια τη δημόσια και εξωτερική χρηματοδότηση, την επιστημονική και τεχνολογική προβολή) καθώς και εξωτερική αξιολόγηση από διεθνείς κριτές κάθε πέντε χρόνια.

– Θεσπίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την ανάδειξη των διοικήσεων και των επιστημονικών συμβουλίων στα ερευνητικά κέντρα, καθώς και για την εξέλιξη του επιστημονικού προσωπικού.

– Παρέχονται κίνητρα για συνεργασία των AEI/TEI με ερευνητικά κέντρα και παραγωγικούς φορείς.

– Δίνεται έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες με ενίσχυση της συμμετοχής ερευνητικών ομάδων σε διεθνή προγράμματα και αξιοποίηση των ευκαιριών του Eυρωπαϊκού Xώρου Ερευνας.

Σχόλια