Οι νέες ρυθμίσεις του Υπ. Ανάπτυξης οδηγούν σε αυξήσεις στα υπαίθρια πάρκινγκ

0

Η νέα κωδικοποίηση που αποφάσισε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε αρκετές διάσπαρτες αγορανομικές διατάξεις, εκτιμάται ότι θα επιφέρει αυξήσεις στα τέλη στάθμευσης στα υπαίθρια πάρκινγκ.

Συγκεκριμένα, καταργείται το τριζωνικό σύστημα καθορισμού των τιμών τελών στάθμευσης στα πάρκινγκ που είχε θεσπιστεί το 2003 σε μια προσπάθεια να σταματήσει η συνεχής άνοδός τους.

Το τριζωνικό σύστημα προέβλεπε διαφορετικές τιμές για την πρωινή λειτουργία του πάρκινγκ από αυτές του απογεύματος έως το βράδυ.

Πλέον οι επιχειρήσεις θα τοποθετούν σε ορατό σημείο πίνακα, στον οποίο θα αναγράφουν τα δικαιώματα που θα εισπράττουν για τη στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων κ.λπ. Οι τιμές στάθμευσης θα ορίζονται για μία ή περισσότερες ώρες ή ανά 24ωρο, ανά εβδομάδα, ανά μήνα κ.λπ.

Σχόλια