Οι νέοι επιθεωρητές δικαστηρίων

0

Ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Εμ. Καλούδης, κληρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου ως πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Επιθεώρησης των δικαστηρίων, στη θέση του συναδέλφου του Ι. Παπανικολάου, του οποίου έληξε η θητεία. Αναπληρωτής του θα είναι ο επίσης αντιπρόεδρος Κ. Κούκλης.
Επίσης, τακτικά μέλη του Συμβουλίου κληρώθηκαν οι αρεοπαγίτες Β. Ρήγας (τακτικός) και Διον. Γιαννακόπουλος (αναπληρωματικός) και οι αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου και προϊστάμενος του Εφετείου Αθηνών Φ. Μακρής (τακτικός) και Μιλτ. Ανδρειωτέλλης (αναπληρωματικός).
Παράλληλα, κληρώθηκαν στις δέκα δικαστικές περιφέρειες της χώρας που είναι οι εξής:
Α Περιφέρεια: (Εφετείο Αθηνών, Πρωτοδικεία – Εισαγγελίες Θηβών, Πρωτοδικεία – Εισαγγελίες Χαλκίδας, Ειρηνοδικεία – Πταισματοδικεία), Αθανάσιος Πολυζωγόπουλος, αρεοπαγίτης.
Β Περιφέρεια: (Πρωτοδικείο Αθηνών (πολιτικές υποθέσεις), Ειρηνοδικείο Αθηνών), Νικόλαος Ζαΐρης, αρεοπαγίτης.
Γ Περιφέρεια: (Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών και Πταισματοδικείο Αθηνών), Παναγιώτης Νικολούδης, αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου.
Δ Περιφέρεια: (Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και Πειραιώς και Πταισματοδικεία των αντίστοιχων Πρωτοδικείων), Βασίλειος Μακρής, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
Ε Περιφέρεια: (Εφετεία Πειραιώς, Ναυπλίου και Καλαμάτας τα υπαγόμενα σε αυτά Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία, καθώς και τις αντίστοιχες Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών, πλην των Εισαγγελιών και Πταισματοδικείων που ανήκουν στην Δ Περιφέρεια), Σπ. Μιτσιάλης, αρεοπαγίτης.
ΣΤ Περιφέρεια: (Εφετεία Κρήτης, Δωδεκανήσου και Αιγαίου, τα υπαγόμενα σε αυτά Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία και αντίστοιχες Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών), Β. Φούκας, αρεοπαγίτης.
Ζ Περιφέρεια: (Εφετεία Λαμίας, Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας, τα υπαγόμενα σε αυτά Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία, καθώς και τις αντίστοιχες Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών), Ανδρ. Τσόλιας, αρεοπαγίτης.
Η Περιφέρεια: (Εφετεία Πατρών, Ιωαννίνων και Κέρκυρας τα υπαγόμενα σε αυτά Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία, καθώς και τις αντίστοιχες Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών), Αντ. Αθηναίος, αρεοπαγίτης.
Θ Περιφέρεια: (Εφετεία Θεσσαλονίκης και Θράκης τα υπαγόμενα σε αυτά Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία, καθώς και τις αντίστοιχες Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών, πλην των Εισαγγελιών και Πταισματοδικείων που ανήκουν στην Δ Περιφέρεια), Αιμιλία Λίτινα, αρεοπαγίτης.

Σχόλια