Οι νέοι Γενικοί Γραμματείς του υπουργείου Δικαιοσύνης

0

 

Ειδικότερα με την υπ.αριθμ. 13548 απόφαση (ΦΕΚ 108/9-3-2015) διορίστηκε ο Κωνσνταντίνος Κοσμάτος, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Βιογραφικό: Ο κ. Κωνσταντίνος Γ. Κοσμάτος είναι Λέκτορας στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο της Εγκληματολογίας, διδάσκοντας τα μαθήματα «Εγκληματολογία», «Σωφρονιστική», «Θυματολογία», «Ειδική Εγκληματολογία», «Ανακριτική» και «Δίκαιο Ανηλίκων». Ο κ.Κοσμάτος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του οποίου είναι και Διδάκτορας με θέμα διατριβής «Η διάρκεια του εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα κατά το άρθρο 70 του Ποινικού Κώδικα». Από το 1993 είναι Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Έχει συμμετάσχει σε Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Αντίστοιχα με την υπ.αριθμ. 13549 απόφαση (ΦΕΚ 108/9-3-2015) διορίστηκε ο Ευτύχιος Φυτράκης, Δικηγόρος Αθηνών, Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη, στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Βιογραφικό: Ο κ. Ευτύχης Φυτράκης σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την οποία αποφοίτησε το 1990 ενώ συνέχισε, με μεταπτυχιακές σπουδές, στο ίδιο πανεπιστή-μιο και, ακολούθως, στο Πανεπιστήμιο Λειψίας (Γερμανίας). Αναγορεύτηκε αριστούχος Διδάκτωρ Νομικής το 1997.  
Εργάστηκε ως δικηγόρος Αθηνών, από το 1992, ενώ από το 1999 εργάζεται στο Συνήγορο του Πολίτη, ως ειδικός επιστήμονας στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ταυτόχρονα συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ως εμπειρογνώμονας σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα ψυχικής υγείας. Παλιότερα, συνεργάστηκε, ως ερευνητής, με τα πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Νάιμέιχεν (Ολλανδίας) καθώς και με το Ινστιτούτο Μαξ-Πλανκ ποινικού δικαίου (Φράιμπουργκ / Γερμανία). Έχει συμμετάσχει σε Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΦΕΚ 108/9-3-2015: Οι νέοι Γενικοί Γραμματείς του υπουργείου Δικαιοσύνης

Σχόλια