Οι προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας στη Δικαιοσύνη

0

Οι μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα αποτελoύν κύρια προτεραιότητα για την ελληνική Προεδρία στην Ε.Ε. δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου από τις Βρυξέλλες όπου συμμετέχει στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Παρουσιάζοντας τις βασικές προτεραιότητες ο Έλληνας υπουργός, σημείωσε ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη προόδου επί της δέσμης των νομοθετικών προτάσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό τη θεμελίωση εναρμονισμένων κανόνων και αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα αφορούν τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Οι κανόνες αυτοί θα έχουν σαν στόχο την ενδυνάμωση της ιδιωτικότητας του ατόμου και θα προάγουν την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και την καινοτομία σε όλη την Ευρώπη.

Στο θέμα των σχέσεων της Ε.Ε. με τρίτες χώρες στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει τον εποικοδομητικό διάλογο προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη συνέχιση των εργασιών για τις εξελίξεις στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και Δικαιοσύνης και με την πρόθεση να θέσει τους στρατηγικούς προσανατολισμούς του νομοθετικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού.
 

Σχόλια