Οι συμφωνίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων υπό την Προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης

0

«Η Ευρώπη προχωρά μπροστά», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Δικαιοσύνης κα Βίβιαν Ρέντινγκ στο τελευταίο επίσημο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) υπό την Ελληνική Προεδρία.
Αφορμή αποτέλεσαν οι σημαντικές συμφωνίες, οι οποίες επετεύχθησαν υπό την Προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου.

Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης των χωρών της ΕΕ ενέκριναν Κανονισμό που αντικαθιστά την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία σε θέματα αφερεγγυότητας. Οι νέες διατάξεις θα καταστήσουν τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας ταχύτερες και αποτελεσματικότερες και θα ανταποκριθούν στην ανάγκη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να επιβιώσουν της οικονομικής κρίσης.

Σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε και στις εργασίες επί του Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι ο Κανονισμός θα ισχύει για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτες χώρες. Σε σχέση με τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κρίνει αν μία τρίτη χώρα, μια επιχείρηση ή ένας διεθνής οργανισμός εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, οπότε και δεν θα χρειάζεται ειδική άδεια για την ανταλλαγή δεδομένων.

Τα κράτη-μέλη επιβεβαίωσαν την κατά προτεραιότητα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής για τη διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.
Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς θα επιβλέπουν τις έρευνες και τις διώξεις εντός των κρατών-μελών της καταγωγής τους, ενώ τα Μόνιμα Τμήματα (Permanent Chambers) θα κατευθύνουν και θα παρακολουθούν τις έρευνες και τις διώξεις και θα μπορούν να παρέχουν άμεσες οδηγίες. «Σήμερα θέσαμε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη δομή και τη συντρέχουσα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής», επεσήμανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Τέλος, μεγάλης βαρύτητας απόφαση αποτελεί και η έγκριση της Οδηγίας για τις δικονομικές εγγυήσεις των παιδιών που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, με την οποία διασφαλίζεται ότι τα παιδιά θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να παρακολουθήσουν τις ποινικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται και ότι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για δίκαιη δίκη.

Τέλος, ο κ. Αθανασίου συμπλήρωσε: «Θα ήθελα να τονίσω τη δέσμευση της Ελληνικής Προεδρίας αλλά και τη δική μου προσωπικά να εργαστούμε με προσήλωση για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης».

 

Σχόλια