Οι συνέπειες των καθυστερήσεων

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πιστοποίησε με δύο αποφάσεις του την καθυστέρηση που παρατηρείται σε σειρά δικαστικών διαδικασιών, αποκαθιστώντας δύο πολίτες-θύματα πολυετούς εκκρεμοδικίας, επιδικάζοντάς τους ποσά, 6.000 και 8.000 ευρώ στον καθένα, τα οποία το ελληνικό Δημόσιο καλείται άμεσα να καταβάλει, επειδή, επί της ουσίας, παραβίασε τους όρους περί «διεξαγωγής δίκαιης δίκης».

Ανοίγει έτσι ο δρόμος για διεκδικήσεις αποζημιώσεων από πολίτες, οι υποθέσεις των οποίων εκκρεμούν επί σειρά ετών στα δικαστήρια.

Έχει προηγηθεί σειρά συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης προς όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. για λήψη μέτρων επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης, αλλά κυρίως για θεσμοθέτηση αποζημίωσης υπέρ όσων παραβιάστηκαν τα σχετικά δικαιώματα.

Θεωρείται εξάλλου βέβαιο, όπως εκτιμούν δικαστικοί κύκλοι, ότι το ευρωπαϊκό δικαστήριο δεν θα περιοριστεί στον καταλογισμό «συμβολικών ποσών» εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου αλλά, λόγω του «συνωστισμού» που έχει ήδη αρχίσει να παρατηρείται στα πινάκιά του από ελληνικές υποθέσεις, θα αρχίσει να επιδικάζει υψηλές αποζημιώσεις προκειμένου να συμμορφωθεί η Πολιτεία προς τις επιταγές του Συμβουλίου.

Σχόλια