Οι τελικές ρυθμίσεις για τα πανωτόκια και τον «Τειρεσία»

0

Κατατέθηκαν στη Βουλή, στο νομοσχέδιο “Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις” οι ρυθμίσεις για τα πανωτόκια, οι οποίες έχουν ως εξής:

Το σύνολο των οφειλών από δάνεια δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Για τα δάνεια των αγροτών, το ποσό της οφειλής που θα προκύπτει από τη ρύθμιση δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Ειδικά για τις οφειλές αγροτών που είχαν ρυθμιστεί πριν το 1990 το όριο καθορίζεται στο 150% του κεφαλαίου, το οποίο προσδιορίστηκε με τη ρύθμιση του 1990.

Ο δανειολήπτης αποκτά το δικαίωμα της αποπληρωμής της τελικής οφειλής σε 5 έως 7 έτη, με διετή περίοδο χάριτος.

Αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων έως τις 31/12/2004. Προβλέπεται ότι τα τραπεζικά ιδρύματα που δεν θα προχωρούν στη ρύθμιση, δεν θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε πλειστηριασμούς.

Εξαιρούνται της ρύθμισης οι οφειλές που υπερβαίνουν τα 2,2 εκατ. ευρώ, αλλά ισχύει η αναστολή πλειστηριασμών

Καταβολές που έγιναν οποτεδήποτε από τον οφειλέτη και αφορούν σε οφειλές ρυθμιζόμενες με βάση τα ανωτέρω, αφαιρούνται από το συνολικό ποσό της οφειλής όπως αυτή διαμορφώνεται.

Με δεύτερη προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση μειώνεται ο χρόνος διατήρησης των δυσμενών προσωπικών οικονομικών στοιχείων στα αρχεία του «Τειρεσία», τα οποία χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες. Ανάλογα με την περίπτωση μειώνονται τα ανώτατα όρια από πέντε σε τρία έτη, από επτά σε πέντε και από δέκα σε επτά έτη.