Οι υποψήφιοι δικηγόροι που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στο Υπ. Δικαιοσύνης

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Λαβόντες υπόψη τη με αριθμ. 49377/ 4-7-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Παράταση του χρόνου άσκησης έξι υποψήφιων δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ.», καθώς και το αποτέλεσμα διενέργειας, στις 13-7-2018, της προβλεπόμενης από τη με αριθμ. 16992/6-2-2017 κ.υ.α. (Β΄ 766) δημόσιας κλήρωσης για τις λοιπές εννέα (9) θέσεις, ανακοινώνουμε ότι οι δεκαπέντε (15) συνολικά υποψήφιοι δικηγόροι που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. κατά το χρονικό διάστημα από 16-7-2018 έως και 15-1-2019, είναι οι εξής:

ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ Αρετή
 ΓΕΡΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος
 ΓΚΟΝΗ – ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ Αναστασία
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Καλλιόπη
 ΖΟΥΡΤΟΥ Παναγιώτα
 ΚΛΕΑΝΘΗ Γεωργία
 ΚΟΥΜΠΗΣ Γεώργιος- Θεοφάνης
 ΜΠΕΚΑ Ευγενία
 ΞΕΝΟΥ-ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ Αγγελική
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνα
 ΠΑΛΛΗ Μαρία
 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Μαρία
 ΤΣΟΚΑ Αγγελική
 ΧΑΜΙΤΙ Ρεντινέλα
 ΨΩΜΑΣ Κωνσταντίνος

Σχόλια