Ολ. ΣτΕ: Δε δικαιούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι το επίδομα των 176 ευρώ

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με απόφασή της, έκρινε ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι δε δικαιούνται το επίδομα των 176 ευρώ κάνοντας δεκτή την αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία στρεφόταν κατά απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία αναγνωριζόταν η πρόσθετη παροχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, 25 δικαστικοί υπάλληλοι είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη με αίτημα την καταβολή του επιδόματος των 176 ευρώ για την τριετία 2003-2005 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 3016/2002. Οι υπάλληλοι υποστήριζαν ότι η μη καταβολή του συνιστά παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας καθώς το σχετικό επίδομα έχει καταβληθεί σε αρκετές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Επίσης, επεσήμαναν ότι η χορήγηση του επίμαχου επιδόματος έχει λάβει το χαρακτήρα γενικής μισθολογικής προσαύξησης των αποδοχών των υπαλλήλων, οι οποίοι αμείβονται σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο.

Να σημειωθεί ότι το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι η κατ’ εξαίρεση χορήγηση του επιδόματος σε ορισμένες μόνο κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων συνιστά άνιση μεταχείριση. Το Δημόσιο αναιρεσίβαλε την εφετειακή απόφαση και η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με την υπ. αριθμ. 95/2013 απόφασή της, απέρριψε τους ισχυρισμούς των υπαλλήλων καθώς, όπως τονίστηκε, αυτοί λάμβαναν πρόσθετες μισθολογικές παροχές που ξεπερνούσαν το επίμαχο ποσό των 176 ευρώ.

Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι το επίδομα παρέχεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δεν μπορεί να θεμελιωθεί υποχρέωση της Πολιτείας για επέκταση της χορήγησης αυτού βάσει της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

Σχόλια