Όλοι οι κλάδοι Υγείας του ΕΤΑΑ εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ

0

Ειδικότερα, στον ΕΟΠΥΥ εντάσσονται όλοι οι κλάδοι Υγείας του ΕΤΑΑ και συγκεκριμένα, ο τομέας υγείας Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Επιμελητών, Υγειονομικών καθώς και ο τομέας υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Οι τομείς αυτοί εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ αναδρομικά, από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του ν. 4093/2012, ήτοι από 12 Νοεμβρίου 2012. Επιπρόσθετα, στον ΕΟΠΥΥ εντάσσεται από 1 Δεκεμβρίου 2012 και το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Σχόλια