Ολοκληρώθηκε επιτυχώς διαμεσολάβηση μεταξύ εταίρων (κατά νόμο 3898/2010)

0

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, διεξήχθη και ολοκληρώθηκε επιτυχώς, Διαμεσολάβηση (κατά νόμο 3898/2010) σε διαφορά μεταξύ εταίρων. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε από τους διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές, Σπύρο Αντωνέλο και Ειρήνη Ματσούκα, στους ειδικά διαμορφωμένους για το σκοπό αυτό, χώρους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο πρωτοστάτησε στην στήριξη του θεσμού «εξωδικαστικής επίλυσης των αστικών και εμπορικών διαφορών» της Διαμεσολάβησης, ήδη από τριετίας. Μαζί με τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, ίδρυσαν το αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών, «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», στο οποίο μέχρι σήμερα, έχουν εκπαιδευτεί άνω των 400 Διαμεσολαβητών.

Ο θεσμός αυτός, δίνει στην Ελλάδα και παγκοσμίως, τη δυνατότητα σύντομης και εχέμυθης επίλυσης διαφορών, με αυξημένη δεσμευτική ισχύ και με λύσεις προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και στις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης.

Σημειώνεται, ότι στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, λειτουργεί υπηρεσία ενημέρωσης για το θεσμό εξωδικαστικής επίλυσης εμπορικών και ιδιωτικών διαφορών, της Διαμεσολάβησης (Πληροφ. στην ιστοσελίδα: www.acsmi.gov.gr / τηλ: 210.36.80.764, 870).

 

Σχόλια