Ολοκληρώθηκε η Εναρκτήρια Ημερίδα για την «Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα»

0

 Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA) σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί την έναρξη ενός κύκλου δράσεων και εκδηλώσεων για την προώθηση της διαδικασίας διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως εισηγητές δικηγόροι, επαγγελματίες διαμεσολαβητές, καθηγητές και δικαστές, ενώ πριν την έναρξη των εισηγήσεων χαιρετισμό απηύθυνε η Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης.

Μιλώντας στο πλαίσιο της ημερίδας ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελος Ζερβέας, επεσήμανε τα πλεονεκτήματα του θεσμού της διαμεσολάβησης, ιδίως στο πεδίο της φιλικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Τόνισε ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή λειτουργεί κατεξοχήν διαμεσολαβητικά και κινείται με την υποβολή εκ μέρους των καταναλωτών έγγραφων και ενυπόγραφων αναφορών. Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινήθηκε και η εισήγηση του κ. Σταύρου Βαρδαλά, δικηγόρου-οικονομολόγου και νομικού συμβούλου του ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών).

Ο κ. Βαρδαλάς εξήγησε το σύστημα επίλυσης διαφορών με διαμεσολάβηση και συνέκρινε αυτό με την πολιτική δίκη, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα της διαδικαστικής ελαστικότητας, της διασφάλισης εμπιστευτικών πληροφοριών των μερών λόγω της έλλειψης δημοσιότητας και της δυνατότητας συνεκτίμησης μη νομικών στοιχείων για την εύρεση λύσης προσανατολισμένης στα συμφέροντα των μερών.

Σχόλια