Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα κλειστά επαγγέλματα

0

Με σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκανε γνωστή την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης γνωμοδοτήσεων επί των αιτημάτων εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 («Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»).

Η τελευταία γνωμοδότηση αφορά το αίτημα εξαίρεσης που υπέβαλλε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τη διατήρηση του προηγούμενου συστήματος αδειοδότησης για τα κέντρα αποθεραπείας-αποκατάστασης και τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία. Η Επιτροπή δέχθηκε τη μη υπαγωγή στο νέο καθεστώς καθώς συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.

Η Επιτροπή επίσης στην ίδια ανακοίνωσή (PDF) της, αναφέρει αναλυτικά τα επαγγέλματα για τα οποία έχει καταθέσει γνωμοδότηση καθώς και το συμπέρασμα για τον κάθε επαγγελματικό κλάδο. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι έχει ήδη γνωμοδοτήσει για επαγγέλματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (εμπορία όπλων, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας κ.α.), για λογιστές-φοροτεχνικούς, ορκωτούς εκτιμητές, κρεοπώλες, συντηρητές έργων τέχνης, ξεναγούς, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ιδιωτικά σχολεία, ινστιτούτα και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και για λοιπές κατηγορίες επαγγελματιών.

Τέλος, όπως αναφέρεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αναμόρφωση των διατάξεων του Αγορανομικού Κώδικα.