Ολομέλεια Προέδρων Δικ. Συλλόγων στις 12,13,14 Οκτωβρίου στην Ζάκυνθο

0

Πρόσκληση

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στι 12,13 και 14 Οκτωβρίου 2018, στην πόλη της Ζακύνθου, ως ακολούθως:

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Ώρα 19.30 (πνεμακτικό Κέντρο, Πλατεία Σολωμού, Ζάκυνθος): Επίσημη έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας.

 

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

Ώρα 10:00 (Πνευματικό Κέντρο, Πλατεία Σολωμού, Ζάκυνθος): Εργασίες Ολομέλειας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Προέδρου

2. Ασφαλιστικό – Εξελίξεις

3. Διαμεσολάβηση . Εκπροσώπηση Ολομέλειας στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης

4. Διακοπή συνεδριάσεων ποινικών δικαστηρίων

5. Έκφραση γνώμης για τη λειτουργία τηε Πενταμελούς Επιτροπής Δικηγόρων (άρθρο 29 ν. 4557/2018)

6. Τροποποίηση Κώδικα Δικηγόρων (Ασυμβίβαστα, Άσκηση, Πειθαρχικά).

7. Διοικητική – Οικονομική αυτοτέλεια Δικηγορικών Συλλόγων

Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

Ώρα 10:00 (Πνευματικό Κέντρο, ΠΛατεία Σολωμού, Ζάκυνθος)

Συνέχιση εργασιών

Σχόλια