Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων (Σάββατο, 5-12-2015)

0

 

Συγκαλείται το Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Μεταξύ των βασικών θεμάτων της συνεδρίασης είναι η στάση του δικηγορικού σώματος ενόψει της επικείμενης εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου, στο νέο ΚΠολΔ που τίθεται σε ισχύ την 1-1-2016 αντιτίθεται σύσσωμος ο νομικός κόσμος της χώρας επισημαίνοντας ότι θίγει θεμελιώδη δικονομικά δικαιώματα των πολιτών ενώ αντί της επιτάχυνσης αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των δικαστηρίων και να επιβραδύνει σημαντικά την απονομή της Δικαιοσύνης.

Η Ολομέλεια θα συζητήσει επίσης και το θέμα του ασφαλιστικού και των αλλαγών που σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπου όπως επισημαίνεται στο σχετικό Δελτίο Τύπου, οδηγούν σε κατάργηση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας του ΕΤΑΑ και σε υποβάθμιση του σημερινού, ήδη προβληματικού καθεστώτος των δικηγόρων.

Σχόλια