Ολομέλεια Προέδρων των Δ.Σ.: Eυτυχώς ανεπιτυχής η απόπειρα αιφνιδιασμού των Yπ. Οικονομικών και Δικαιοσύνης

0

Την έντονη αντίθεσή της στην ανεπιτυχή, προσπάθεια των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να τροποποιήσει τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 που αφορούν στις Δικηγορικές εταιρείες με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29.12.2011, εκφράζει με σχετικό Δελτίο Τύπου η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση: “Η ενέργεια αυτή, εκτός από παράνομη,καθώς δεν νοείται σε κράτος δικαίου η τροποποίηση νόμων που ψήφισε η Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής με πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που αιφνίδια εισάγονται σε συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, αποδεικνύει δυστυχώς ότι οι εξαγγελλόμενες προθέσεις τουΥπουργείου Δικαιοσύνης για διάλογο με τους αρμόδιους φορείς – και εν προκειμένω τους Δικηγόρους – για τα μείζονα θέματα της Δικαιοσύνης δεν είναι ειλικρινείς, ιδίως από τη στιγμή κατά την οποία λειτουργεί ήδη η Επιτροπή που συνέστησε το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη ριζική αναθεώρηση του Κώδικα Δικηγόρων, στιςδιατάξεις του οποίου αναμένεται να συμπεριληφθούν και οι ρυθμίσεις για τις Δικηγορικές εταιρείες. Ειδικότερα, για το θέμα των Δικηγορικών εταιρειών τονίζεται ότι οι όροιίδρυσής τους συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν στη Βουλή των Ελλήνων μόλις πριν από οκτώ μήνες μετά από γόνιμο διάλογο που προηγήθηκε της ψήφισης του Ν. 3919/2011 για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.”

Στην ίδια ανακοίνωση η Ολομέλεια των Προέδρων των Δ.Σ. προαναγγέλει και σχετικέςκινητοποιήσεις τονίζοντας: “Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος δηλώνειρητά και κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε προσπάθεια, όπως είναι η ανωτέρω πουστρέφεται ευθέως κατά του Δικηγορικού λειτουργήματος, θα βρει αντιμέτωπους καθολικά και αγωνιστικά τους Δικηγόρους όλης της χώρας.Καλούμε την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να εγκαταλείψουν τιςλογικές αιφνιδιασμών, που αποβλέπουν απλώς και μόνο στην εν κρυπτώ θέσπιση ρυθμίσεων και στην αποφυγή του ενδεχομένου εκδήλωσης εύλογων και νομικά τεκμηριωμένων αντιρρήσεων και να λάβουν υπόψη τους τις έντονες ανησυχίες της Δικηγορικής κοινότητας ως προς το αποκαλούμενο ζήτημα της «απελευθέρωσης» των Δικηγορικών εταιριών καθώς επίσης και τις σχετικές προτάσεις της, αλλά και να προσέλθουν εντέλει σε έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο που δεν θα υπονομεύεται από προειλημμένες αποφάσεις και πρόθεση επιβολής ρυθμίσεων αποκλειστικά και μόνο εξωθεσμικής σύλληψης καιπροέλευσης.”

Για το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου της Ολομέλειας των Δ.Σ. πατήστε εδώ.

Σχόλια