Ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση της νομοθεσίας περί δικαστικών απελάσεων αλλοδαπών

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, συστάθηκε ειδική ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση της νομοθεσίας περί δικαστικών απελάσεων αλλοδαπών η οποία και συγκροτείται μετά από  απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η ομάδα εργασίας έχει αντικείμενο «τη μελέτη και επεξεργασία τροποποιήσεων στο ισχύον νομικό καθεστώς δικαστικής απέλασης και εκτέλεσης ποινών αλλοδαπών υπό απομάκρυνση».

Στην ομάδα εργασίας θα μετάσχουν:

– Ιωάννης Ανδρουλάκης, Λέκτορας Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Δικηγόρος, ως Πρόεδρος.

– Βασίλης Παπαδόπουλος, Δικηγόρος.
– Μάριος Σακελλάριος, Δικηγόρος, Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
– Ευτύχιος Φυτράκης, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη.
– Μαρία Ρωμαντζά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απονομής Χάριτος και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας της ΚΥΥΔΔΑΔ.
– Μενέλαος Κωστάρης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
– Γεώργιος Καραϊσκος, Αστυνόμος Α΄ στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
– Γρηγόρης Τσιούκας, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών.
– Σταυρούλα Καρατζά, Δικηγόρος.

Η σύσταση της oμάδας αυτής κρίθηκε απαραίτητη δεδομένων που προβλημάτων, που κατά κοινή ομολογία διαπιστώνονται, αναφορικά με το ισχύον νομικό καθεστώς της δικαστικής απέλασης σε συνδυασμό με τα προσκόμματα που τίθενται στην απομάκρυνση αλλοδαπών που διαμένουν παράνομα στη xώρα όταν εκκρεμούν εναντίον τους ποινικές διώξεις ή εκτέλεση ποινών. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν ως χαρακτηριστικά παραδείγματα προβλημάτων, οι περιπτώσεις αλλοδαπών για τους οποίους είναι εφικτή η απομάκρυνση αλλά εκκρεμεί εις βάρος τους ποινή για παράνομη είσοδο στη xώρα, καθώς και οι περιπτώσεις αλλοδαπών που παραμένουν στα σωφρονιστικά καταστήματα γιατί δεν είναι εφικτή η απέλασή τους, επιδεινώνοντας έτσι το ήδη επιβαρυμένο σωφρονιστικό σύστημα της χώρας.
Η ομάδα εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της ως τις 15-10-2011 και δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση στα μέλη της.

Σχόλια