Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση του ΓΕΜΗ

0

Mε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σ. Ξυνίδη, συστάθηκε ειδική Ομάδα Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου με αντικείμενο τη νομοθετική υποστήριξη του σχεδιασμού καθώς και την παραγωγή των αναγκαίων νομοτεχνικών προτάσεων προκειμένου να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την καταγραφή της μερίδας των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Στα πλαίσια των στόχων του νέου μνημονίου, θα πρέπει να αρθούν τα υφιστάμενα εμπόδια άσκησης της επιχειρηματικής δράσης καθώς και να ολοκληρωθεί η πλήρης λειτουργία του ΓΕΜΗ. Παράλληλα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η πλήρης διασύνδεση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του με όλα τα σημεία εισόδου που απαιτούνται, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην ηλεκτρονική ολοκλήρωση των διαδικασιών τόσο για την ίδρυση επιχειρήσεων όσο και για τις διοικητικές διαδικασίες.  

Όπως σημειώνεται τόσο στον προϋπολογισμό του 2012 όσο και στα βασικά σημεία του νέου μνημονίου, έως τον Ιούλιο του 2012 πρέπει όλες οι εταιρείες που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα να μπορούν να δημοσιεύουν όλα τα σχετικά εταιρικά στοιχεία τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Σχόλια