Ομάδα Εργασίας για την συλλογή δικαστικών δεδομένων σύμφωνα με τον ν. 4557/2018

0

 Αθήνα, 15.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 58901οίκ.

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους:
1. Κωνσταντίνο Παρασκευαΐδη του Παναγιώτη, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως
Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Παπαγεωργίου του Σταύρου, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

2. Κωνσταντίνο Τζαβέλλα του Βασιλείου, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Γκύζη του Ιωάννη, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών,

3. Ευτυχία Κατσιγαράκη του Αντωνίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΥΔΔΑΔ ως τακτικό μέλος,

4. Βασιλική Τζενάκη του Εμμανουήλ, Στατιστικό, Ειδική Συνεργάτιδα στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Νίκα του Δημητρίου, Νομικό, Ειδικό Συνεργάτη της ιδίας Γενικής Γραμματείας,

5. Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Αθηνών με έμμισθη εντολή στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, Γραμματέα Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών/Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών,

6. Χριστίνα Λυμπέρη του Επαμεινώνδα, Δικαστική Γραμματέα, στέλεχος της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες – Αρθρ. 47 Ν. 4557/2018 ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γκιουλέκα του Δημητρίου, Αστυνόμο Α’ της ιδίας Μονάδας,
7. Ξανθίππη Παππά του Διαμαντή, Προϊσταμένη του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Πολιτικών Δικαιοσύνης του ΥΔΔΑΔ ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Νικολέτα Μολυμπάκη του Κωνσταντίνου, Υπάλληλο του ίδιου Τμήματος,
8. Μαρία Ζέρβα του Γεωργίου, Δικαστική Υπάλληλο, Προϊσταμένη του Τμήματος Εποπτείας και Στατιστικής της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Κοξαράκη του Εμμανουήλ, Δικαστική Υπάλληλο, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η Πασχαλίνα Σιστάνη του Ζήση, Υπάλληλος
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέως της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας
ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια