Ομάδες εργασίας για το Στρατηγικό Πλάνο Σωφρονιστικής Πολιτικής

0

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης συγκροτούνται (5) Ομάδες Εργασίας υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου με αντικείμενο την εξέταση των Θεματικών Αξόνων του Στρατηγικού Πλάνου Σωφρονιστικής Πολιτικής και την υποβολή προτάσεων βελτίωσης, ως ακολούθως:

I. Βελτίωση συνθηκών κράτησης και εκσυγχρονισμός υποδομών του σωφρονιστικού συστήματος

1. Κανέλλα Σπανομίχου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης, ως Πρόεδρος, 2. Γεώργιος Θραψανιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Γενικών και Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης-ΚΑΥΦ, ως Μέλος, 3. Γαρύφαλλος Αρχοντίδης, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Καταστημάτων Κράτησης Νέων και Θεραπευτικών Καταστημάτων, ως Μέλος 4. Ευαγγελία Ρόγκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων, ως Μέλος, 5. Ηλίας Μπενέκος, υπάλληλος του Τμήματος Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων, ως Μέλος, 6. Ευφροσύνη Κοβάνη, υπάλληλος του Τμήματος Γενικών και Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης-ΚΑΥΦ, ως Μέλος.

II. Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επανένταξης

1. Ιωάννης Λαμπράκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος, 2. Σταυρούλα Βασιλείου, Προϊσταμένη του Τμήματος Πρόληψης Παραβατικότητας και Μετασωφρονιστικής Μέριμνας, ως Μέλος, 3. Ευαγγελία Ρόγκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων, ως Μέλος, 4. Σοφία Γιοβάνογλου, Δρ. Νομικής, αποσπασμένη διοικητική υπάλληλος στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Μέλος.

III. Ιδιαίτερη μέριμνα για προστασία ανηλίκων (πρόληψη και αποκατάσταση)

1. Ιωάννης Λαμπράκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος, 2. Σταυρούλα Βασιλείου, Προϊσταμένη του Τμήματος Πρόληψης Παραβατικότητας και Μετασωφρονιστικής Μέριμνας, ως Μέλος, 3. Γαρύφαλλος Αρχοντίδης, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Καταστημάτων Κράτησης Νέων και Θεραπευτικών Καταστημάτων, ως Μέλος 4. Σωτήριος Ευστρατιάδης, υπάλληλος του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως Μέλος.

IV. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (ενίσχυση/ αναδιοργάνωση)

1. Κανέλλα Σπανομίχου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης, ως Πρόεδρος, 2. Γεώργιος Θραψανιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Γενικών και Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης-ΚΑΥΦ, ως Μέλος, 3. Νικόλαος Μαστροσταμάτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, ως Μέλος, 4. Γαρύφαλλος Αρχοντίδης, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Καταστημάτων Κράτησης Νέων και Θεραπευτικών Καταστημάτων, ως Μέλος, 5. Καλλιόπη Διαβάτη, υπάλληλος του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων κα

V. Εναλλακτικές μορφές έκτισης ποινών

1. Ιωάννης Λαμπράκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος, 2. Σταυρούλα Βασιλείου, Προϊσταμένη του Τμήματος Πρόληψης Παραβατικότητας και Μετασωφρονιστικής Μέριμνας, ως Μέλος, 3. Ελένη Μάρκου, επιστημονική συνεργάτης αποσπασμένη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως Μέλος, 4. Μαρία Αναγνωστάκη, επιστημονική συνεργάτης αποσπασμένη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως Μέλος.

Β) Οι Ομάδες Εργασίας θα συνεδριάζουν μετά από έγκαιρη ειδοποίηση των Προέδρων τους και θα ενημερώνουν σχετικά τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής & Σωφρονιστικής Πολιτικής, κατά λόγο αρμοδιότητας.

Γ) Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής συγκαλεί σε ολομέλεια εργασιών τις ανωτέρω Ομάδες Εργασίας και συντονίζει το έργο τους όποτε κρίνει απαραίτητη την ευρύτερη συνεργασία και τον συντονισμό του έργου των ομάδων. Σε περίπτωση κωλύματος τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει η κα Μαρία Αναγνωστάκη.

Δ) Η ολοκλήρωση των εργασιών των Ομάδων Εργασίας γίνεται με την παράδοση των τελικών πορισμάτων και των σχετικών προτάσεων βελτίωσης στην Ομάδα Σύνταξης του συνοπτικού κειμένου του Στρατηγικού Πλάνου Σωφρονιστικής Πολιτικής. Την Ομάδα Σύνταξης την απαρτίζουν:

1. Δέσποινα Βουζουνεράκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αντεγκληματικής Πολιτικής, και

2. Μαρία Αναγνωστάκη, επιστημονική συνεργάτης αποσπασμένη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Ε) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον/την εκτελών/ούσα χρέη γραμματέα των ανωτέρω Ομάδων Εργασίας ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

 

Σχόλια