Ομιλία Υπ. Δικαιοσύνης στην εκδήλωση προς τιμήν του προέδρου του ΕΔΔΑ

0

 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρος Κοντονής μίλησε σήμερα στην πανηγυρική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προς τιμήν του προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κ. Guido Raimondi.

Όπως επεσήμανε ο κ. Κοντονής η επίσκεψη του κ. Raimondi, αποτελεί «μία έμπρακτη ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών που έχει λάβει τα τελευταία δύο χρόνια η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην κατεύθυνση εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με τα Πρωτόκολλα και τις Αποφάσεις του ΕΔΔΑ».

Ο Υπουργός υπογράμμισε πως στον πυρήνα των μέτρων που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα μέτρα για την επιτάχυνση και αύξηση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης, έργα για τη βελτιστοποίηση των δικαστικών διαδικασιών, τον εξορθολογισμό των παραβόλων για ευχερέστερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τη βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές και την αναμόρφωση του σωφρονιστικού συστήματος, την ψήφιση του νέου Συμφώνου Συμβίωσης, πολλά μέτρα για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και των ρατσιστικών εγκλημάτων, την προώθηση της κύρωσης διεθνών συνθηκών, μεταξύ των οποίων του 15ου και την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης του 16ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κ.α.. «Στα πολύ σοβαρά αυτά βήματα που έχουν γίνει οφείλεται και το γεγονός ότι έχουν μειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό οι προσφυγές πολιτών κατά της Ελλάδας ενώπιον του Δικαστηρίου», είπε ο κ. Κοντονής.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε ειδική αναφορά στην υπό επεξεργασία πρόταση οδηγίας που κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα ρυθμίσει σημαντικές πτυχές των συμβάσεων για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. «Για πολλούς λόγους, που δεν είναι άσχετοι και με το πώς γινόταν στο παρελθόν αντιληπτός ο ρόλος της δικαστικής λειτουργίας, ο χρόνος της οργανωτικής δομής και υποδομής των δικαστικών συστημάτων παρέμεινε εν πολλοίς «ασάλευτος» ακολουθώντας τους αργούς ρυθμούς της δημόσιας γραφειοκρατίας», είπε ο Υπουργός και τόνισε πως «αυτό πρέπει να αλλάξει τάχιστα». «Η σύγχρονη οργάνωση των δικαστικών υπηρεσιών και ιδίως η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας δεν είναι ζήτημα δευτερεύον και τεχνικό, αλλά επηρεάζει καίρια το εάν η δικαστική λειτουργία, θα μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στην αποστολή της, στον πυρήνα της οποίας είναι η προάσπιση του κράτους δικαίου», ανέφερε ο ίδιος. Καταλήγοντας ο κ. Κοντονής υπογράμμισε: «Και ο περισσότερο καταρτισμένος κι εργατικότερος δικαστής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα με τις οργανωτικές δομές του 19ου ή έστω και του 20ού .

Η παραδοχή αυτή σημαίνει καλλιέργεια νέων μεθόδων και νοοτροπιών αναφορικά με την οργάνωση, τη διοίκηση, τη διεύθυνση της δικαιοσύνης, τη διαχείριση του δικαστικού χρόνου και φόρτου και πολλά άλλα. Σημαίνει επιστημονική, συστηματική και σε βάθος μελέτη και αναζήτηση των βέλτιστων τρόπων για «οργάνωση και αποτελεσματικότητα» της δικαιοσύνης. Και όλα αυτά φυσικά απαιτούν αναστοχασμό και δράση από τους λειτουργούς και των τριών λειτουργιών της Πολιτείας αλλά – ας μου επιτραπεί – πρωτίστως από τους ίδιους τους δικαστικούς λειτουργούς σε όλες τις βαθμίδες, οι οποίοι παράλληλα με την παραδοσιακή καλλιέργεια του νομικού συλλογισμού καλούνται να αναπτύξουν οργανωτικές, διευθυντικές, ακόμη και τεχνολογικές δεξιότητες κρίσιμες για τη μεταμόρφωση του δικαστικού συστήματος και την επιτέλεση της αποστολής της δικαστικής λειτουργίας στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον»

Σχόλια