Ομόφωνη αποδοκιμασία του ΔΣΑ της επιστράτευσης των ναυτεργατών

0

Την αντίθεσή του εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) στην κυβερνητική απόφαση για πολιτική επιστράτευση των ναυτεργατών, αποδοκιμάζοντας πρακτικές που καταργούν στην πράξη το δικαίωμα της απεργίας ή παρεμποδίζουν τη νόμιμη άσκησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ συζήτησε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση την πρόσφατη κήρυξη γενικής πολιτικής επιστράτευσης των πληρωμάτων των πλοίων εμπορικού ναυτικού και αποφάσισε ομόφωνα ότι:

«Ο ΔΣΑ, στα πλαίσια άσκησης του θεσμικού ρόλου του, ως υπερασπιστής και συμπαραστάτης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών, αποδοκιμάζει πρακτικές των κυβερνήσεων, που καταργούν στην πράξη το δικαίωμα της απεργίας ή παρεμποδίζουν τη νόμιμη άσκησή του, όταν μάλιστα έχουν συνταγματική υποχρέωση (άρθρο 25 Συντάγματος) να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και μέλους του κοινωνικού συνόλου».

Ο Δικηγορικός Σύλλογος επισημαίνει ότι «αντιτίθεται στην απόφαση της κυβέρνησης για κήρυξη γενικής πολιτικής επιστράτευσης των πληρωμάτων των πλοίων του εμπορικού ναυτικού, με την επίκληση νομοθετημάτων οριακής συνταγματικότητας και ισχύος, όπως το ΝΔ 17/1974 και την παράβλεψη της απαγόρευσης αναγκαστικής εργασίας που υπαγορεύει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας και το άρθρο 22 του Συντάγματος».

Σχόλια