Ωράριο 40 ωρών στο Δημόσιο

0

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Ρέππα, αλλάζει το ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.Στο εξής το εβδομαδιαίο ωράριο θα είναι 40 ώρες από 37,5 που είναι σήμερα.  

Οι υπάλληλοι μπορούν να επιλέξουν τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης με αίτηςσή τους την οποία θα πρέπει να καταθέσουν έως τις 8 Αυγούστου. Η σχετική δήλωση είναι δεσμευτική και θα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου του 2012.

 Ανεξαρτήτως του ισχύοντος ωραρίου των δημοςσίων υπαλλήλων, οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού θα είναι έξι (6) / ημέρα, με την εξαίρεση των εφοριών όπου θα παραμείνουν 5,5 ώρες/ ημέρα.  

Το νέο ωράριο θα ισχύσει για όλους τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα λοιπά ΝΠΔΔ.

Σχόλια