ΝΣΚ: Όροι και κριτήρια απαλλαγής από τέλη φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι.

0

α) Ο ορισμός, με το άρθρο 2 παρ.3 περ. β της με αριθ. 131757/Ζ1/2-8-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της έννοιας του «εξαρτώμενου τέκνου» και της ηλικίας των 24 ετών ως προσδιοριστικού στοιχείου αυτής, έγινε με έρεισμα την επιτρεπτή, κατ’ άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος, νομοθετική εξουσιοδότηση του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017, και εντός της παρασχεθείσας αυτής εξουσιοδότησης. β) Κατά την εξέταση των προϋποθέσεων και κριτηρίων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης των Π.Μ.Σ., η ιδιότητα μεταπτυχιακού φοιτητή ως «εξαρτώμενου τέκνου» ή μη, προσδιορίζεται αποκλειστικά με το άρθρο 2 παρ.3 περ. β της με αριθ. 131757/Ζ1/2-8-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανεξαρτήτως της ενηλικίωσης αυτού, της υποβολής αυτοτελούς φορολογικής δήλωσης ή της ασφάλισής του. γ) Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση στον αιτούντα μεταπτυχιακό φοιτητή απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Οικονομικά» (πλειοψ.).

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Αποθήκευση αρχείου [1.06 MB]

 

Σχόλια