Ορισμός 400 Δικηγόρων στις Επιτροπές Ενστάσεων των κτηματογραφούμενων ΟΤΑ του Ν. Αττικής.

0

 

Το Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ ζητεί από τον ΔΣΑ τον ορισμό 200 Δικηγόρων ως προέδρων(100 τακτικών με ισάρισθμους αναπληρωτές τους) και 200 Δικηγόρων ως μελών(100 τακτικών και 100 αναπληρωτών) για τις Επιτροπές Ενστάσεων των ΟΤΑ του Ν. Αττικής που είχαν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση και στους οποίπυς έγινε ή επίκειται να πραγματοποιηθεί η ανάρτηση των προσωρινών κτγη,ατολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.

Λεπτομέρειες για τον ορισμό των Δικηγόρων καθώς και το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των εν λόγω Επιτροπών μπορείτε να δείτα στα παραπάνω συνημμένα του ΕΚΧΑ ΑΕ.

Πηγή: ΔΣΑ

Συνημμένα αρχεία »ethniko_ktimatologio_8.pdf | nomos2308_1995.pdf | 538_2002.pdf

Σχόλια