Όρισμός μελών Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών

0

Σύμφωνα με τροποποίηση της της υπ’ αριθμ. 44701 οικ./10-6-2016 απόφασης του
Υπουργού Δικαιοσύνης  ορίζονται ως:

– αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών την Όλγα Θεμελή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε αντικατάσταση της Μαρίας Γαλανού, Διδάκτορα Νομικής, δικηγόρο.

– τακτικό μέλος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών την Ελευθερία Ασήμου, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, σε αντικατάσταση της Γεωργίας Ψαρράκη, υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας του Κ.Κ. Αλικαρνασσού, η οποία υπηρετεί σε απόσπαση στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου.

– ως Γραμματέα του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών τη Πασχαλίνα Σιστάνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε αντικατάσταση της Ευφροσύνης Κοβάνη, υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.