Ορισμός μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης

0

Σύμφωνα με την 35992/09-05-2017 απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης, ορίστηκαν τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αναλυτικά:

Α) Τον ορισμό του Προέδρου και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως εξής:

1. Τη Σταυρούλα Λαμπροπούλου, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτής τον Ελευθέριο Μελισσαρίδη, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας,

2. Τον Σπυρίδωνα Μαυρογιάννη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Αγγελική Αναστοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

3. Τη Γεωργία Μηλιώνη, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την Ευτυχία Κατσιγαράκη, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

4. Τη Βασιλική Αρβανιτοπούλου, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Ιωάννη Λαμπράκη, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α’, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

5. Τον Νικόλαο Καρακούκη, Ιατροδικαστή Α’ Τάξεως, Προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Ηλία Μπογιόκα, Ιατροδικαστή Α’ Τάξεως, Προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιώς.

Β) Εισηγητής του συμβουλίου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρωτή αυτού τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Γ) Γραμματέας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται η Χρυσαυγή Παπαδημητρίου, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με βαθμό Α΄, με αναπληρώτρια αυτής την Ευαγγελία Πανδή, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με βαθμό Α΄.

Δ) Η θητεία των ανωτέρω μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Σχόλια