Ορισμός Προέδρου και μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π)

0

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης, ορίστηκαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με τριετή θητεία, ως ακολούθως:

α) Τον Γεώργιο Τσιμέκα, Σύμβουλο Επικρατείας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτού τον Μιχάλη Πικραμένο, Σύμβουλο Επικρατείας,

β) Τον Ιωάννη Μαγγίνα, Αεροπαγίτη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού, τον Νικήτα Χριστόπουλο, Αεροπαγίτη,

γ) Τον Ιωάννη Δρόσο, καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή αυτού, τον Γεώργιο Γεραπετρίτη, αναπληρωτή καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται η Ευτέρπη Γαβάνα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Δ.Δ. & Α.Δ., με αναπληρωτή αυτής τον Νικόλαο Μπέγκα, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Δ.Δ. & Α.Δ.

Σχόλια