ΟΤΕ: «Σταθερή αξία» στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα.

0

Τελευταία παρατηρήθηκε μία καθυστέρηση στην ανανέωση των ειδήσεων του Lawnet.gr. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος , ο οποίος τις τελευταίες τρεις βδομάδες διέκοπτε την παροχή της υπηρεσίας DSL διαρκώς, 2 και 3 ημέρες συνεχόμενα, στην περιοχή της Σόλωνος με αποτέλεσμα η εταιρία μας , Lawnet.gr, να υπολειτουργεί.

Ύστερα από τις έντονες διαμαρτυρίες μας, ότι η εταιρία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την παροχή της προαναφερθείσας υπηρεσίας ο ΟΤΕ μας ενημέρωσε ότι υπήρχε πρόβλημα στα καλώδια της DSL και γίνονταν τεχνικές εργασίες για την αποκατάσταση του.

Δυστυχώς αφού υπομονετικά ανεχτήκαμε την πρώτη φορά την διακοπή με αγανάκτηση διαπιστώσαμε ότι το ίδιο συνέβη και δεύτερη και τρίτη φορά με συνέπεια η εταιρία να παραμείνει χωρίς internet συνολικά επτά ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό συνέβη 20 ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων στην καρδιά της πόλης που τους φιλοξενεί σε μια υπηρεσία που η Έλληνες την χρυσοπληρώνουν σε σχέση τις ισχύουσες τιμές στην Ευρώπη.

Πως περιμένουμε να αναπτυχθούν οι νέες τεχνολογίες στην Ελλάδα και ο κόσμος να αποκτήσει εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους προηγμένες υπηρεσίες όταν δεν μπορεί ο ΟΤΕ να τις παρέχει με σοβαρότητα και συνέπεια;