Πανελλαδική Αποχή των Δικηγόρων στις 7, 8, 9, 10 και 11 Ιουνίου 2010

0

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνήλθε στις 4/6/2010, αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010 μέχρι και την Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το Φορολογικό, το Ασφαλιστικό και την απελευθέρωση του επαγγέλματος, θα συνεδριάσει δε εκ νέου την Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010.
Οι Δικηγόροι Πειραιά συμμετέχουν στην πανελλαδική αποχή των Δικηγόρων.
Τις ημέρες της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη περιλαμβανομένης και της παραστάσεως για αναβολή.
Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:
α) όπου απαιτείται εκ του νόμου προκατάθεση προτάσεων
β) παραγραφών – λήξεως προθεσμιών
γ) αποφυλακίσεων
δ) αναστολών πλειστηριασμού και εκτελέσεως αποφάσεων

Σχόλια