Πανεπιστημιακοί στο ΣτΕ

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν ο πρόεδρος του Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Θ. Φορτσάκης, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χ. Κίττας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΠΟΣΔΕΠ), η Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) και ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Ν. Σταυρακάκης και συγκεκρειμένα κατά της απόφασης του υπουργού Εθνικής Παιδείας και ζητούν να ακυρωθούν οι 41 άδειες ίδρυσης Κολεγίων που έχουν χορηγηθεί.
Οι προσφεύγοντες αναφέρουν στην προσφυγή τους ότι ο Ν. 3696/2008 που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία των κολεγίων είναι αντισυνταγματικός.

Σχόλια