Παραδόθηκε στους εμπλεκόμενους φορείς το σχέδιο Π.Δ. για τις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων

0

Παραδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το σχέδιο του Π.Δ., που αφορά στους όρους και στις προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων.

Με το εν λόγω σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος ρυθμίζονται θέματα σχετιζόμενα με την προώθηση των προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, μέσω της δυνατότητας ίδρυσης Βιολογικών Λαϊκών Αγορών σε όλη την επικράτεια, ενώ όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, κοινός στόχος των υπουργείων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα.

Σκοπός εξάλλου, του Προεδρικού Διατάγματος είναι η κάλυψη του νομοθετικού κενού που υπήρχε, η δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, που θα συμβάλει στη δημιουργία σταθερών κανόνων που αναφέρονται στη ίδρυση και λειτουργία των βιολογικών λαϊκών αγορών και τη διακίνηση προϊόντων πιστοποιημένων με σήμανση που έχουν παραχθεί με τους αναγνωρισμένους από την Ε.Ε βιολογικούς τρόπους παραγωγής.

Σχόλια