Παραδόθηκε το πόρισμα του Νομικού Συμβουλίου για τις γερμανικές αποζημιώσεις

0

Διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εξωτερικών, Ευαγγελο Βενιζέλο, το πόρισμα της ομάδας εργασίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Το πόρισμα διαβιβάστηκε στις 11 Φεβρουαρίου στο υπουργείο Εξωτερικών με «εμπιστευτικό» έγγραφο, ως απάντηση σε σχετικό αίτημα του ΥΠΕΞ για γνωμοδότηση στον χειρισμό της υπόθεσης, στο πλαίσιο του άρθρου 100Α του Συντάγματος και της νομοθεσίας περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Το άρθρο 100Α του Συντάγματος, ορίζει ότι «στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανήκουν ιδίως η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου ή ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό».
Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μανώλης Γλέζος με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί ποιοι λόγοι καθυστερούν τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς η απόφαση για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την έρευνα ιστορικού αρχειακού υλικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικό με τις περιόδους του Α΄και Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, είχε εκδοθεί το Σεπτέμβριο του 2012.
Η Βουλή έχει προχωρήσει στη συγκρότηση Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής για το ζήτημα των γερμανικών οφειλών.