Παράδοση των σχεδίων του ΠΚ και του ΚΠοινΔ στον υπουργό Δικαιοσύνης

0

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρο Κοντονή παραδόθηκαν τα σχέδια Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε τους προέδρους κ.κ. Χριστόφορο Αργυρόπουλο και Νικόλαο Παντελή καθώς και τα μέλη των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για την ενδελεχή και παραγωγική εργασία τους, η οποία έχει λάβει υπόψη όλους τους σύγχρονους επιστημονικούς προβληματισμούς για την ορθή και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης.
 
 

Σχόλια