Παραίτηση της Προέδρου του ΑΠ από τη θέση της Προέδρου της ΕΔΕ

0

 

Με μια σύντομή Δήλωσή της προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων, η κα Βασιλική Θάνου παραιτήθηκε από τη θεση της Προέδρου, παραμένοντας απλό Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης.

Ακολουθεί η Επιστολή της Προέδρου του ΑΠ κ.Β.Θάνου

ΔΗΛΩΣΗ
Αθήνα, 1-7-2015
Προς
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Προέδρου του Αρείου Πάγου, σας δηλώνω, ότι παραιτούμαι από τη θέση της Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και παραμένω ως απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου
Πρόεδρος Αρείου Πάγου

 

Σχόλια