Παράνομη απαλλαγή στράτευσης τραγουδιστή

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ παράνομη κρίθηκε η απαλλαγή στράτευσης του τραγουδιστή Βαλάντη. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμότητας των γνωματεύσεων όλων των απαλλαγέντων από τη στράτευση για λόγους υγείας προέκυψε ότι η γνωμάτευση που αφορούσε τον τραγουδιστή Αυγενικό Χρυσοβαλάντη, δεν ήταν νόμιμη γιατί δεν εκδόθηκε από την Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών. Το όνομα του τραγουδιστή δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση εκδοθεισών γνωματεύσεων και ο αριθμός της γνωμάτευσης, σύμφωνα με την οποία φέρεται ότι απαλλάχθηκε από την στράτευση, αφορά σε άλλο πρόσωπο.

Με βάση τον ισχύοντα στρατολογικό νόμο, θα θεωρηθεί ως ανύπαρκτη η μεταβολή ακαταλληλότητας του τραγουδιστή, θα κηρυχτεί ανυπότακτος εσωτερικού, αναδρομικά από 28 Μαρτίου 2000, και θα υποβληθεί σχετική μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και θα προσκληθεί για κατάταξη ως ανυπότακτος με την πρώτη υπόχρεη ΕΣΣΟ τον Φεβρουάριο 2005 για εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. Παράλληλα, θα διαταχθεί από το ΓΕΕΘΑ με εντολή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείο Άμυνας η διεξαγωγή ένορκης διοικητικής εξέτασης για τον εντοπισμό των υπευθύνων που συνέδραμαν στην υπόθεση της παράνομης απαλλαγής.

Τέλος, συνεχίζεται η διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων-γνωματεύσεων, όσων έχουν απαλλαγεί από τη στράτευση για λόγους υγείας, σε πρώτη φάση, από το 1997 μέχρι σήμερα, οι οποίοι ανέρχονται σε 28.149.

Σχόλια