Παράνομη έκρινε το ΣτΕ την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο

0

Το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε παράνομη τη διάταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, που προέβλεπε τη σύσταση 27 θέσεων υπαλλήλων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Το ΣτΕ επισημαίνει ότι το Σύνταγμα επιτρέπει τη στελέχωση της Δημόσιας Διοίκησης με μόνιμο προσωπικό, που υπόκειται σε ειδικό καθεστώς δημοσίου δικαίου.

Κατά το Σύνταγμα, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η πλήρωση ορισμένων θέσεων με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για πρόσληψη προσωπικού με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία.

Στο σχέδιο ΠΔ, αναφέρει το ΣτΕ, δεν προβλέπονται για την πρόσληψη των 27 ιδιαίτερα καθήκοντα ή αυξημένα προσόντα, που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την πρόσληψή τους.

Σχόλια