Παράνομη η αναστολή του νόμου περί ιθαγένειας, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με σχετική ανακοίνωσή του, εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών για αναστολή της διαδικασίας απονομής ιθαγένειας ενόψει της προσεχούς δημοσίευσης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και αμφισβητεί τη νομιμότητα της σχετικής παραγγελίας. Η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει ότι οι Δήμοι και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν τον ισχύοντα νόμο περί ιθαγένειας (ν. 3838/2010) μέχρι αυτός να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί από άλλη ρύθμιση. Σημειώνεται δε χαρακτηριστικά ότι “κάθε απόκλιση θα ήταν παράνομη ή και αξιόποινη ενώ τυχόν εγκύκλιος δεν απαλλάσσει από την ευθύνη”.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, σημειώνεται ότι “η άτυπη διαρροή πιθανολογούμενης απόφασης δικαστηρίου δεν αρκεί για να θεμελιώσει αναστολή διατάξεων ισχύοντος νόμου. Στην περίπτωση που διατάξεις νόμου κριθούν τελικά αντισυνταγματικές, ακυρώνονται μόνο συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις. Για την επέκταση των αποτελεσμάτων της απόφασης σε άλλες πράξεις ή εκκρεμείς διαδικασίες το αρμόδιο υπουργείο οφείλει να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία”.

Παράλληλα, ο Συνήγορος καλεί το υπουργείο να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε, αφού πρώτα δημοσιευθεί η απόφαση του ΣτΕ, να προσαρμόσει, εάν χρειαστεί, τη σχετική διαδικασία στις συνταγματικές επιταγές και να ρυθμίσει παράλληλα το μεταβατικό καθεστώς. Διευκρινίζεται βέβαια ότι, σε κάθε περίπτωση, η νέα ρύθμιση θα πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα όσων έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3838/2010 και να μεριμνά για την προστασία των ανήλικων παιδιών των αλλοδαπών. Τέλος, τονίζεται ότι την ανάκληση της εγκυκλίου του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, κ. Χαρ. Αθανασίου έχει ζητήσει, με σχετική επιστολή της, και η Ελληνική Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σχόλια