Παραπομπή της Ελλάδας για παραβάσεις που σχετίζονται με την καλή μεταχείριση των ζώων

0

Παραπέμπεται η Ελλάδα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επειδή μέχρι στιγμής, εφαρμόζει ανεπαρκώς την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά και τη σφαγή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία και προσφεύγει εναντίον της χώρας μας, η απόφαση για την παραπομπή, ήταν φυσικό επακόλουθο του χαμηλού επιπέδου που έχει εντοπιστεί στην Ελλάδα, εδώ και αρκετά έτη στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η απαραίτητη σχετική νομοθεσία δεν έχει εφαρμοστεί αποτελεσματικά και καταλήγει ότι «δεν έχει άλλη επιλογή από την παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».